top of page
zelfhulp hero image.webp

Integreer online zelfhulp in therapie

Blended care, hoe pak ik dat aan?

Blended care houdt in dat de traditionele face-to-face sessies worden aangevuld met online zelfhulp, om veranderingsprocessen te intensifiëren en de therapiewinst te vergroten. Bij QIT hebben we zelf online zelfhulp modules ontwikkeld die je in het therapietraject kan integreren.

De modules activeren cliënten om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan hun persoonlijke groei en herstel te werken. Ze laten hen stilstaan bij moeilijkheden of uitdagingen die voor de meeste mensen erg herkenbaar zijn, zoals het omgaan met stress, het zoeken naar zingeving, het ontwikkelen van zelfcompassie, het aanboren van hoop en veerkracht, ...
Self help.webp

Voeg modules en oefeningen toe aan het zorgtraject

Om therapie een volwaardig blended karakter te geven, kan online zelfhulp eenvoudig en natuurlijk gecombineerd worden met het vertrouwde therapie-aanbod. Voeg zelf geselecteerde oefeningen of opdrachten toe om cliënten actief aan de slag te laten gaan met bepaalde processen. Of maak gebruik van de online zelfhulp modules van QIT online die groei en herstel stimuleren op belangrijke domeinen van het psychisch functioneren.

zelfhulp visual.webp

Ontdek het online zelfhulp aanbod van QIT

Frame 2848824.webp

Mijn lichaam als bondgenoot

Deze module helpt cliënten om (opnieuw) meer zorg en aandacht voor hun lichaam te krijgen, als bron van rust, kracht en wijsheid. ze gaan op zoek naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.

 

Frame 2848824.webp
Frame 2848825.webp

Vormgeven aan mijn bestaan

In deze module laten we cliënten stilstaan bij belangrijke levensthema's. Ze reflecteren over hoe ze hun leven tot hiertoe hebben ingericht en welke bewuste keuzes ze willen maken vanuit de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit zorgt voor een meer authentiek bestaan.

Frame 2848825.webp

Ik k(en) mezelf

In deze module helpen we cliënten om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze staan stil welke aspecten ze zichzelf toe-eigenen en welke aspecten ze afkeuren of onderdrukken. Op die manier komen ze tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg.

Frame 2848827.webp
Frame 2848823.webp

Emotiecoach

In deze module leren ouders hoe ze de emoties van hun kind beter kunnen hanteren. Ze ontdekken hoe emoties werken en hoe de emotionele ontwikkeling verloopt. Ze oefenen met denkbeeldige situaties en voorbeelden uit hun eigen leven.

Frame 2848823.webp

Emoties als kompas

In deze module helpen we cliënten hun emoties op een constructieve manier in te zetten. Ze leren op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties, zodat het hen kan gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen.

 

Frame 2848822.webp
Frame 2848826.webp

Groeien in relaties

In deze module helpen we cliënten zich bewust te worden van hoe ze zich verhouden tot anderen. Ze verkennen in welke mate er tegemoet gekomen is aan hun relationele behoeften en op welke manier dit hun huidige contacten kleurt. We helpen hen om meer authentieke, diepgaande en vervullende relaties met anderen aan te gaan.

Frame 2848826.jpg
Frame 130762.png

QIT ondersteunt blended werken

Hulpverleners hebben een cruciale rol in het motiveren van cliënten om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan hun mentaal welzijn te werken. Onderzoek wijst ook uit dat regelmatige opvolging en bespreking van dit ‘thuiswerk’ het therapeutisch potentieel bevordert. Om de integratie van online zelfhulp binnen het traditionele zorgaanbod te bevorderen, kunnen cliënten de modules aan gereduceerd tarief doorlopen wanneer ze ingebed zijn in het therapietraject.

Word een pionier in blended hulpverlening

Zet je graag volledig in op blended werken? Kies voor het blended prijsmodel en bied al onze zelfhulp modules gratis aan aan al je cliënten.

pricing.webp
Veel cliënten hebben de meerwaarde van online zelfhulp reeds ontdekt:

Ik vind het heel waardevol dat de modules bestaan uit een rijke waaier van online zelfhulp. Soms heb ik zin om meer te lezen over een proces, maar op andere momenten heb ik nood aan meer ondersteuning via geleide oefeningen. Het is goed dat je kan kiezen waar je het meest nood aan hebt en hoeveel tijd je eraan spendeert. Je kan zelf je online zelfhulp menu samenstellen.

Sofie

Ik vind het fijn dat de bouwstenen van de module redelijk kort zijn en concreet worden uitgelegd. Je kan er meteen mee aan de slag. Ik heb ook nieuwe dingen uitgeprobeerd. De module heeft me hoop gegeven dat er zaken kunnen veranderen in mijn leven.

Bram

Mijn zoon had het erg moeilijk met het uiten van zijn gevoelens. Dankzij de module heb ik geleerd dat je, door zelf als ouder dingen te veranderen, automatisch veranderingen teweegbrengt bij je kind.

Elisa

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
image 18.webp
bottom of page