top of page

EDE-Q - Eating Disorder Examination Questionnaire

Fairborn et al (2014, oorspr. versie), A-team Jansen Lab U.M. (Nedl. versie)

Doel

Peilt naar de aanwezigheid van eetproblematiek.

Schalen

4 subschalen: Lijnen, Piekeren over eten, Piekeren over lichaamsvormen & Piekeren over gewicht.
8 additionele items die die de frequentie van een aantal kenmerkende eetstoornisgedragingen bevragen.

Scores

Items worden gescoord op een 7-puntenschaal (0-6).
Additionele items worden gescoord met ja/nee & frequentie krijgt een numerieke waarde.
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores (m.u.v. additionele items).
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores van de betreffende subschaal.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog. Normgroep: algemene Nederlandse vrouwelijke populatie.

Instructies

De volgende vragen hebben uitsluitend betrekking op de AFGELOPEN VIER WEKEN (28 DAGEN).
Lees alstublieft iedere vraag nauwkeurig en vind de juiste antwoordoptie aan.
Beantwoord alstublieft alle vragen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

36

Prijs:

gratis

bottom of page