top of page

Vragenlijst sequenties

QIT heeft een aantal kant-en-klare vragenlijst sets ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings, doelgroepen en cliëntproblematieken.

Deze sets hebben een zelfde generieke opbouw: ze bestaan uit specifieke sequenties van proces-, effect- en alliantiemetingen om de complexiteit van therapie te kunnen vatten. Er wordt niet enkel bevraagd of therapie werkt, maar ook wat er werkt (en wat niet) en hoe het precies werkt.

 

De sequenties zijn het resultaat van onderzoek, klinische ervaring en voortdurende uitwisseling met cliënten en hulpverleners. Klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid zijn hierbij nauwkeurig uitgebalanceerd.

Omdat therapie maatwerk is, kan je manueel aanpassingen doen aan de sequenties: geprogrammeerde vragenlijsten kunnen worden weggelaten, vragenlijsten kunnen worden toegevoegd en de frequentie kan worden gewijzigd. Op niveau van een organisatie kunnen ook eigen trajecten worden ontwikkeld, in samenwerking met ons team van developers. 

Geen resultaten gevonden!

bottom of page