top of page

Zorgtrajecten op maat

Wie bekend is met psychotherapie, weet dat de weg naar groei en herstel uniek en gelaagd is. Daarom bieden we geen ‘one size fits all’-oplossing aan, maar een rijkdom aan bouwstenen en trajectactiviteiten die flexibel kunnen gecombineerd worden.

Uniek zorgtraject per cliënt

Maak je zorgtrajecten inzichtelijk en transparant en betrek je cliënten actief bij het hulpverleningsproces. Creëer voor elke cliënt een traject-op-maat dat is samengesteld uit een unieke combinatie van passende therapeutische activiteiten: face-to-face sessies, video-sessies, metingen, overlegmomenten, zelfhulp modules en oefeningen. Het trajectoverzicht geeft chronologisch weer welke activiteiten op welk moment hebben plaats gevonden. Aan elke activiteit kunnen notities en bestanden worden toegevoegd.

Fysieke sessie en video sessie

Sessies

Cliënten krijgen een automatische melding van datum, tijdstip en locatie van de geplande sessies. In geval van een videosessie verschijnt een link in het zorgtraject die naar de beveiligde digitale therapiekamer leidt, die in QIT is ingebouwd.
Duid de status en betaling van je sessies aan voor een nauwkeurige opvolging van je interacties met de cliënt.
Documenteer je sessies met notities of (tekstuele, visuele, audio- en video-) bestanden die eenvoudig kunnen worden toegevoegd. Persoonlijke notities kunnen apart worden bijgehouden en zijn nooit consulteerbaar door cliënten of andere hulpverleners.

Vragenlijsten

QIT bevat een uitgebreide digitale bibliotheek van meer dan 150 vragenlijsten voor psychodiagnostiek en proces- & outcome monitoring.

Automatisch gegenereerde rapporten geven je inzicht in het functioneren van de cliënt en de voortgang in therapie. Klik hier voor meer informatie over de vragenlijsten.
Vragenlijsten beschikbaar in QIT, met FACES, ACQ, ADP-IV, en BAT uitgelicht
Modules

Modules

Verrijk het traject met het online zelfhulp aanbod van QIT. QIT heeft een online zelfhulpaanbod ontwikkeld dat gecombineerd kan worden met traditionele therapie om het zorgtraject te intensiveren. Meer informatie over onze zelfhulp modules vind je hier.

Oefeningen

Voeg je eigen oefeningen of taken toe aan het traject om de cliënt thuis aan de slag te laten gaan. De cliënt kan aangeven wanneer de oefening klaar is en eventueel het gevraagde huiswerk opladen.
Oefeningen
Overleg

Overleg

Heb je, naast de sessies, een overleg met je cliënt, met betrokkenen, met andere hulpverleners of verwijzers? Of heb je een intervisie of supervisie over het proces van de cliënt?

Voeg al deze interacties toe aan het trajectoverzicht, zoals de Kwaliteitswet voorschrijft.

Onze gebruikers aan het woord

Als gebruiker van QIT kan ik het platform van harte aanbevelen. Als therapeut biedt het mij een mooie combinatie: duidelijke dossierinformatie, een handig communicatiemiddel met de cliënt, een veelheid aan materialen om het therapieproces te volgen en diverse modules om het werk met cliënten gericht te ondersteunen.

Testimonail therapist photo

Kristof Stappers

Psychotherapeut
Docent aan Thomas More Hogeschool

Wat ik vooral handig vind aan de digitale dossierkast is dat alles tesamen komt. Cliënten stellen soms een vraag via mail of sturen een berichtje, er zijn sessienotities, verslagen of andere documenten zoals terugbetaling van de mutualiteit. Dat komt allemaal samen op één centrale plek, in plaats van dat je het overal bijeen moet gaan zoeken

ward gabriëls.jpg

Ward Gabriëls

Klinisch psycholoog
bij Groepspraktijk Agora

Nu het digitale aspect meer aan bod komt en de Kwaliteitswet uitgerold wordt, maakt dat we vanuit de praktijk graag de overstap maken naar een kwaliteitsvol dossiersysteem. We voelen aan dat QIT hieraan voldoet, zonder dat we onze eigen kwaliteitsvereisten uit het oog moeten verliezen.


marlos.png

Marloes Eekman

Klinisch psycholoog bij Groepspraktijk Arnica

Psychische hulp vraagt maatwerk

Wij willen hulpverleners een divers palet aan instrumenten in handen geven om zorgtrajecten op maat van de cliënt samen te stellen. Ontbreekt er nog iets in één van de bibliotheken? Contacteer ons en we zullen dit zo snel als mogelijk toevoegen na validatie.

Vertrouwd en geliefd door 1000+ hulpverleners en groepspraktijken

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Start een gratis proefperiode
bottom of page