top of page

Digitaal dossierbeheer

QIT omvat een elektronisch patiëntendossier (EPD) op maat van de geestelijke gezondheidszorg, in lijn met de Kwaliteitswet en GDPR-conform. Alle relevante informatie wordt veilig opgeslagen in de cloud en is toegankelijk vanop elk toestel.

Beheer je cliëntdossiers

Vind vlot je weg in de digitale dossierkast dankzij de zoekfunctie en de mogelijkheid om dossiers te bundelen en te labelen. Inventariseer per dossier alle relevante persoonlijke en behandelingsinformatie over de cliënt. Gezinsleden en andere zorgfiguren kunnen aan een dossier worden gekoppeld, hetzij passief (door hun gegevens toe te voegen), hetzij actief (door hen toegang te geven tot bepaalde trajectactiviteiten).

Dossiers delen en overdragen

Dossiers delen en overdragen

Deel je dossiers met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het zorgtraject. Of draag ze veilig over bij verwijzing naar een collega. Cliënten hebben steeds een transparant zicht op wie vanuit welke rol toegang heeft tot hun dossier.

Conform de kwaliteitswet en GDPR

Het EPD voldoet aan alle inhoudelijke en functionele vereisten die in de Kwaliteitswet worden beschreven. Gearchiveerde dossiers blijven steeds toegankelijk om aan de wettelijk bepaalde bewaartermijn van 30 jaar te voldoen. Alle data worden bewaard op Europese servers en verwerkt conform de GDPR-regels.
Conform de kwaliteitswet en GDPR
Chat & eHealthBox

Chat & eHealthBox

Communiceer met je cliënten, betrokkenen en collega-hulpverleners via de chatbox in QIT. Dankzij slimme notificaties wordt iedereen correct en tijdig op de hoogte gebracht van nieuwe berichten.
Binnenkort wordt ook een koppeling met de eHealthbox voorzien, waarmee je - mits toestemming van je cliënt - op een veilige manier documenten en berichten kan uitwisselen met huisartsen, psychiaters, specialisten,... in België.

Cliëntportaal

Geef je cliënten optioneel een cliëntaccount om hen beveiligd toegang te verlenen tot hun dossier. Cliënten kunnen zo persoonlijke informatie in hun dossier aanvullen of bijwerken, hun traject mee opvolgen en beveiligd communiceren met jou.
Gevoelige informatie zoals notities of behandelingsinformatie in niet zichtbaar voor de cliënt. Rapporten en documenten kunnen veilig gedeeld worden.
Cliëntportaal

Onze gebruikers aan het woord

Als gebruiker van QIT kan ik het platform van harte aanbevelen. Als therapeut biedt het mij een mooie combinatie: duidelijke dossierinformatie, een handig communicatiemiddel met de cliënt, een veelheid aan materialen om het therapieproces te volgen en diverse modules om het werk met cliënten gericht te ondersteunen.

Kristof Stappers

Kristof Stappers

Psychotherapeut
Docent aan Thomas More Hogeschool

Wat ik vooral handig vind aan de digitale dossierkast is dat alles tesamen komt. Cliënten stellen soms een vraag via mail of sturen een berichtje, er zijn sessienotities, verslagen of andere documenten zoals terugbetaling van de mutualiteit. Dat komt allemaal samen op één centrale plek, in plaats van dat je het overal bijeen moet gaan zoeken

Ward Gabriëls

Ward Gabriëls

Klinisch psycholoog
bij Groepspraktijk Agora

Nu het digitale aspect meer aan bod komt en de Kwaliteitswet uitgerold wordt, maakt dat we vanuit de praktijk graag de overstap maken naar een kwaliteitsvol dossiersysteem. We voelen aan dat QIT hieraan voldoet, zonder dat we onze eigen kwaliteitsvereisten uit het oog moeten verliezen.


Marloes Eekman

Marloes Eekman

Klinisch psycholoog bij Groepspraktijk Arnica

Gebouwd met de laatste regelgeving in gedachten

Hulpverleners in de GGZ zijn gebonden aan steeds striktere regelgeving namens de overheid.
Met QIT willen we jou zoveel mogelijk ontzorgen inzake GDPR, Kwaliteitswet, conventionering en andere zaken die de sector van de geestelijke gezondheidszorg aanbelangen.

Vertrouwd en geliefd door 1000+ hulpverleners en groepspraktijken

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen, geen betalingsgegevens vereist
Traject van een cliëntendossier in QIT
bottom of page