top of page

Wijs de weg naar de gepaste mentale zorg

Eerstelijnshulpverleners zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor wie vragen of bekommernissen heeft omtrent mentale gezondheid. Het is niet vanzelfsprekend om de gepaste psychische zorg te bieden, afgestemd op ieders specifieke hulpvraag en zorgnood.

QIT biedt een waaier van online zelfhulp modules om herstel of verandering te stimuleren en het mentaal welzijn te versterken.

Ontdek het online zelfhulp aanbod van QIT

De modules zijn opgebouwd rond een aantal transdiagnostische processen, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, zoals het omgaan met stress, het zoeken naar zingeving, het ontwikkelen van zelfcompassie en het aanboren van hoop en veerkracht. Via psycho-educatie, illustratieve filmpjes, reflectie-opdrachten, oefeningen,... worden mensen geactiveerd om zelf de handen uit de mouwen te steken en te werken aan hun persoonlijke groei en herstel.

Mijn lichaam als bondgenoot

Deze module helpt cliënten om (opnieuw) meer zorg en aandacht voor hun lichaam te krijgen, als bron van rust, kracht en wijsheid. ze gaan op zoek naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.

 

Frame 2848824.webp

Vormgeven aan mijn bestaan

In deze module laten we cliënten stilstaan bij belangrijke levensthema's. Ze reflecteren over hoe ze hun leven tot hiertoe hebben ingericht en welke bewuste keuzes ze willen maken vanuit de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit zorgt voor een meer authentiek bestaan.

Frame 2848825.webp

Wegwijzers in het ouder(land)schap

Deze module is er op gericht om ouders, die zoekende zijn in hun ouderschap, de nodige wegwijzers aan te bieden. Deze wegwijzers helpen je om de uitdagingen, die horen bij deze ontwikkelingsfase, beter te begrijpen en te hanteren. 

Wegwijzers2.png

Ik k(en) mezelf

In deze module helpen we cliënten om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze staan stil welke aspecten ze zichzelf toe-eigenen en welke aspecten ze afkeuren of onderdrukken. Op die manier komen ze tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg.

Frame 2848827.webp

Emotiecoach

In deze module leren ouders hoe ze de emoties van hun kind beter kunnen hanteren. Ze ontdekken hoe emoties werken en hoe de emotionele ontwikkeling verloopt. Ze oefenen met denkbeeldige situaties en voorbeelden uit hun eigen leven.

Frame 2848823.webp

Groeien in relaties

In deze module helpen we cliënten zich bewust te worden van hoe ze zich verhouden tot anderen. Ze verkennen in welke mate er tegemoet gekomen is aan hun relationele behoeften en op welke manier dit hun huidige contacten kleurt. We helpen hen om meer authentieke, diepgaande en vervullende relaties met anderen aan te gaan.

Frame 2848826.jpg

Emoties als kompas

In deze module helpen we cliënten hun emoties op een constructieve manier in te zetten. Ze leren op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties, zodat het hen kan gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen.

 

Frame 2848822.webp

In verbinding

Deze module is bedoeld voor jongeren op weg te helpen om zich sociaal beter in hun vel te voelen en meer te vertrouwen op zichzelf. Ze ontdekken hoe ze comfortabel kunnen omgaan met anderen en krijgen oefeningen aangereikt om hun verlegenheid en sociale angst stap voor stap te overwinnen.

Inverbinding.jpg
Vraag je infopakket aan
Welk infopakket wens je te ontvangen?

Bedankt, we sturen je verdere informatie via e-mail.

rm355-ae-0002-editable-mockup (1).png
Infopakket form
bottom of page