top of page

Gids jouw patiënten naar de gepaste mentale zorg

Ontdek de juiste wegwijzers

Eerstelijnshulpverleners zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor wie vragen of bekommernissen heeft omtrent mentale gezondheid.
Het is niet vanzelfsprekend om de gepaste psychische zorg te bieden, afgestemd op ieders specifieke hulpvraag en zorgnood.

Met het CARE stappenplan van QIT helpen we jou op weg om, samen met je cliënt, de juiste keuzes te maken. Het online zelfhulp aanbod dat we ontwikkelden, is een eerste, laagdrempelige manier om te werken aan mentaal welzijn.

Self help.webp

Ontdek het CARE stappenplan

Connect

Het (vroegtijdig) opmerken van psychische moeilijkheden, is een eerste cruciale stap in het zorgproces. Wil je een juiste inschatting maken van welke psychologische zorg een cliënt precies nodig heeft, dan is het essentieel om een open en betrokken dialoog aan te gaan. Cliënten geven meer uiting aan hun psychische zorgen en moeilijkheden, als ze zich oprecht gehoord voelen en wanneer er zorgzame aandacht is voor hun mentaal welzijn.

Recommend

Vervolgens is het van belang om zorgvraag en -aanbod goed op elkaar af te stemmen. Identificeer of de cliënt bij jou terecht kan, of hij/zij gebaat is met een laagdrempelig zelfhulp aanbod of een combinatie van beide (blended care), dan wel of doorverwijzing naar psychotherapie nodig is.

Assess

Om cliënten naar de gepaste psychische hulp te gidsen, zijn de volgende indicatoren richtinggevend:
 

  • Ernst en duur van hun psychische moeilijkheden

  • Zorgnood

  • Draaglast en draagkracht van cliënten en hun ondersteunend netwerk

  • Mogelijkheden en voorkeuren om met psychische moeilijkheden aan de slag te gaan

Evaluate

Psychische zorg vraagt maatwerk. Evalueer daarom op regelmatige basis of de aangeboden zorg tegemoet komt aan de hulpvraag of zorgbehoefte, dan wel of verdere stappen noodzakelijk zijn.
Deze laatste stap weerspiegelt voor ons wat de essentie van goede zorg is: zoeken wat het best werkt voor wie, met openheid voor feedback en bereidheid tot bijsturing.

Help je cliënten om zelf aan de slag te gaan

QIT biedt een waaier van online zelfhulp modules om herstel of verandering te stimuleren en het mentaal welzijn te versterken. Als eerstelijns medewerker kan je patiënten naar de gepaste module begeleiden in functie van de levensthema's of uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Per module wordt de inhoud toegelicht en vind je een kort introductiefilmpje. De eerste sectie is telkens gratis. Zo kunnen jij en je patiënten vrijblijvend verkennen of het aanbod voldoende aansluit bij de specifieke vragen en behoeften.

Frame 2848824.webp
Vraag je infopakket aan

Bevat: posters en flyers met kortingscode

Welk infopakket wens je te ontvangen?

Bedankt, we sturen je verdere informatie via e-mail.

rm355-ae-0002-editable-mockup (1).png
Infopakket form
Ontdek het online zelfhulp aanbod van QIT
Frame 2848824.webp

Mijn lichaam als bondgenoot

Deze module helpt cliënten om (opnieuw) meer zorg en aandacht voor hun lichaam te krijgen, als bron van rust, kracht en wijsheid. ze gaan op zoek naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.

 

Frame 2848824.webp
Frame 2848825.webp

Vormgeven aan mijn bestaan

In deze module laten we cliënten stilstaan bij belangrijke levensthema's. Ze reflecteren over hoe ze hun leven tot hiertoe hebben ingericht en welke bewuste keuzes ze willen maken vanuit de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit zorgt voor een meer authentiek bestaan.

Frame 2848825.webp

Ik k(en) mezelf

In deze module helpen we cliënten om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze staan stil welke aspecten ze zichzelf toe-eigenen en welke aspecten ze afkeuren of onderdrukken. Op die manier komen ze tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg.

Frame 2848827.webp
Frame 2848823.webp

Emotiecoach

In deze module leren ouders hoe ze de emoties van hun kind beter kunnen hanteren. Ze ontdekken hoe emoties werken en hoe de emotionele ontwikkeling verloopt. Ze oefenen met denkbeeldige situaties en voorbeelden uit hun eigen leven.

Frame 2848823.webp

Emoties als kompas

In deze module helpen we cliënten hun emoties op een constructieve manier in te zetten. Ze leren op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties, zodat het hen kan gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen.

 

Frame 2848822.webp
Frame 2848826.webp

Groeien in relaties

In deze module helpen we cliënten zich bewust te worden van hoe ze zich verhouden tot anderen. Ze verkennen in welke mate er tegemoet gekomen is aan hun relationele behoeften en op welke manier dit hun huidige contacten kleurt. We helpen hen om meer authentieke, diepgaande en vervullende relaties met anderen aan te gaan.

Frame 2848826.jpg
bottom of page