top of page

Het digitaal kompas voor mentaal welzijn

QIT is een online platform op maat van de geestelijke gezondheidszorg. In één geïntegreerde omgeving kan je je dossiers beheren, je administratie vereenvoudigen en zorgtrajecten van je cliënten opstellen. De uitgebreide bibliotheek biedt een waaier aan wetenschappelijk gevalideerde bouwstenen voor psychodiagnostiek, monitoring en online zelfhulp om het zorgaanbod te verrijken.

QIT platform overzicht, met actieve dossiers, gedeelde documenten, afgelopen videosessies, en vragenlijsten

Vertrouwd en geliefd door 1000+ hulpverleners en groepspraktijken

Digitaal dossierbeheer, elektronisch patientendossier voor psychologen

Digitaal dossierbeheer

Beheer je dossiers efficiënt in onze intuïtieve en overzichtelijke digitale dossierkast. Je dossiers zijn veilig opgeslagen in de cloud en toegankelijk vanop al je apparaten. Cliënten en betrokkenen kunnen optioneel uitgenodigd worden tot de digitale omgeving en hun zorgtraject mee beheren.

Administratieve ondersteuning

Vereenvoudig je administratie en bespaar tijd met behulp van de gebruiksvriendelijke administratieve tools in QIT.

Administratieve ondersteuning via online agendabeheer, templates voor documenten, sessie-overzicht, en digitale wachtruimte
Zorgtrajecten op maat, met sessies, overleg, vragenlijsten, modules, en oefeningen

Zorgtrajecten op maat

Centraliseer alle therapeutische activiteiten in een omvattend zorgtraject dat chronologisch weergeeft hoe het uniek zorgproces van elke cliënt vorm krijgt. Documenteer de activiteiten met notities en bijlagen om een volledig beeld van het zorgtraject te schetsen.

Psychodiagnostiek & monitoring

De QIT-bibliotheek bevat meer dan 150 digitale vragenlijsten voor psychodiagnostiek en monitoring. Integreer de feedbackgerichte methodiek op een natuurlijke manier in je klinische praktijk dankzij de voorgedefinieerde sequenties van proces- en outcome metingen.

Psychodiagnostiek & monitoring.png
Online zelfhulp modules

Online zelfhulp

In de online zelfhulp modules gaan cliënten actief aan de slag met transdiagnostische processen die het mentaal welzijn helpen versterken. Via teksten, filmpjes, getuigenissen en voorbeelden komen cliënten tot meer bewustzijn en doorleefd inzicht. Reflectie-opdrachten en oefeningen stimuleren groei en activeren verandering.

Onze gebruikers aan het woord

Als gebruiker van QIT kan ik het platform van harte aanbevelen. Als therapeut biedt het mij een mooie combinatie: duidelijke dossierinformatie, een handig communicatiemiddel met de cliënt, een veelheid aan materialen om het therapieproces te volgen en diverse modules om het werk met cliënten gericht te ondersteunen.

Kristof Stappers

Kristof Stappers

Psychotherapeut
Docent aan Thomas More Hogeschool

Wat ik vooral handig vind aan de digitale dossierkast is dat alles tesamen komt. Cliënten stellen soms een vraag via mail of sturen een berichtje, er zijn sessienotities, verslagen of andere documenten zoals terugbetaling van de mutualiteit. Dat komt allemaal samen op één centrale plek, in plaats van dat je het overal bijeen moet gaan zoeken

Ward Gabriëls

Ward Gabriëls

Klinisch psycholoog
bij Groepspraktijk Agora

Nu het digitale aspect meer aan bod komt en de Kwaliteitswet uitgerold wordt, maakt dat we vanuit de praktijk graag de overstap maken naar een kwaliteitsvol dossiersysteem. We voelen aan dat QIT hieraan voldoet, zonder dat we onze eigen kwaliteitsvereisten uit het oog moeten verliezen.


Marloes Eekman

Marloes Eekman

Klinisch psycholoog bij Groepspraktijk Arnica

De QIT filosofie

QIT vindt haar oorsprong in het wetenschappelijk onderzoek van Nele Stinckens. Met haar passie voor ‘patient-focused research’ tracht ze al meer 20 jaar kwaliteitszorg duurzaam te verankeren in de dagelijkse klinische praktijk.
QIT biedt de digitale oplossingen om dit op een natuurlijke en gebruiksvriendelijke manier te realiseren, met de volgende principes als continue toetssteen:

Nele Stinckens, oprichter van QIT

One size doesn’t fit all

Therapie vraagt maatwerk en dit zit consequent vervat in de architectuur van QIT: alle functionaliteiten zijn aanpasbaar aan de unieke kenmerken van cilënt, therapeut en klinische setting.

The client is the heart and the relationship the soul of therapy

Door cliënten actief bij de therapie te betrekken en de samenwerkingsrelatie te versterken, vergroot de kans op een succesvol therapieverloop. Dit is overtuigend aangetoond in onderzoek en vormt daarom de essentie van QIT: alle functionaliteiten zijn ontwikkeld vanuit deze visie op gedeelde zorg.

Feedback is the breakfast of the champions

Bij QIT geven we niet enkel cliënten een expliciete stem, maar ook de therapeuten. Bij de uitbouw van QIT zijn zij onze belangrijkste inspiratiebron. Dankzij de input en feedback van onze gebruikers houden we de vinger aan de pols van wat er leeft en nodig is in de geestelijke gezondheidszorg.

Wetenschappelijk gevalideerd

QIT wordt ontwikkeld in samenwerking met erkende onderwijs- en onderzoeksinstellingen