top of page

Psychodiagnostiek & monitoring

Onze uitgebreide digitale bibliotheek bevat meer dan 150 vragenlijsten voor psychodiagnostiek en proces- & outcome monitoring. Overzichtelijke rapporten geven je meer inzicht in het functioneren van de cliënt en de voortgang in therapie.

Monitor.png

Het gebruik van vragenlijsten kan je klinische blik helpen verruimen. Bij proces- en outcome monitoring ga je op regelmatige tijdstippen in de loop van een therapeutisch traject klinisch relevante indicatoren meten. Onderzoek heeft aangetoond dat deze methodiek je therapeutisch vakmanschap aanscherpt en de afstemming verbetert. Cliënten verwerven ook meer ‘ownership’ over hun proces.

De systematische cliëntfeedback helpt je de vinger aan de pols te houden: Is er vooruitgang of niet? Dreigt de cliënt af te haken of vast te lopen in z’n proces? En hoe kan dit tijdig worden bijgestuurd? In QIT zijn alle functionaliteiten voorhanden om deze methodiek op een natuurlijke manier te integreren in de klinische praktijk, rekening houdend met de complexiteit ervan.

Psychodiagnostische vragenlijsten FACES, ADP-IV, en BAT

Psychodiagnostiek

Krijg inzicht in de aard en ernst van psychische moeilijkheden met een gevarieerd aanbod van gevalideerde psychodiagnostische vragenlijsten.

Automatisch worden totaal- en subschaalscores berekend en vergeleken met representatieve normgroepen om de resultaten te interpreteren. Overzichtstabellen en -grafieken brengen patronen en klinische signalen helder in beeld.
De gegenereerde rapporten verschijnen automatisch in het traject van de cliënt en kunnen, indien gewenst, met de cliënt of betrokkenen worden gedeeld.

Proces- en outcome monitoring

Houd de vinger aan de pols tijdens het therapieproces met de uitgebreide expertise van QIT in het feedbackgericht werken. Het systematisch verzamelen van cliëntfeedback aan de hand van proces- en outcome metingen draagt bij aan een gunstig therapieverloop.

De voortgang wordt grafisch weergegeven in een evolutiegrafiek. Significante verschuivingen worden gemarkeerd en relevante indicatoren, waarvan is aangetoond dat ze een duidelijke impact hebben op het therapiesucces, worden systematisch in kaart gebracht.
Proces- en outcome monitoring.png
Voorgedefinieerde sequenties

Voorgedefinieerde sequenties

Op basis van wetenschappelijke en klinische evidentie heeft QIT diverse sets van vragenlijsten samengesteld voor specifieke doelgroepen en klinische settings.
Deze sets bestaan uit een gebalanceerde opeenvolging van proces-, outcome- en alliantiemetingen om het complexe therapieproces zo goed mogelijk te vatten. Zowel gestandaardiseerde als gepersonaliseerde metingen behoren tot het aanbod.
Selecteer een bepaalde sequentie en krijg op vaste momenten bepaalde metingen voorgesteld. Uiteraard zijn manuele aanpassingen mogelijk in functie van het individuele cliëntproces: vragenlijsten kunnen eenvoudig worden weggelaten of toegevoegd.

Een wetenschappelijk gevalideerde bibliotheek

QIT biedt meer dan 150 vragenlijsten aan van onderzoeksinstellingen en erkende uitgeverijen

Feedback is the breakfast of the champions

Wil je weten hoe het werken met cliëntfeedback je klinische blik kan verruimen? In onderstaande blogposts gaan we dieper in op dit onderwerp.

Onze gebruikers aan het woord

Als gebruiker van QIT kan ik het platform van harte aanbevelen. Als therapeut biedt het mij een mooie combinatie: duidelijke dossierinformatie, een handig communicatiemiddel met de cliënt, een veelheid aan materialen om het therapieproces te volgen en diverse modules om het werk met cliënten gericht te ondersteunen.

Testimonail therapist photo

Kristof Stappers

Psychotherapeut
Docent aan Thomas More Hogeschool

Wat ik vooral handig vind aan de digitale dossierkast is dat alles tesamen komt. Cliënten stellen soms een vraag via mail of sturen een berichtje, er zijn sessienotities, verslagen of andere documenten zoals terugbetaling van de mutualiteit. Dat komt allemaal samen op één centrale plek, in plaats van dat je het overal bijeen moet gaan zoeken

9cee06_4d3f0aca242e46c0b797062fd3313392_mv2_d_4160_6240_s_4_2.webp

Ward Gabriëls

Klinisch psycholoog
bij Groepspraktijk Agora

Nu het digitale aspect meer aan bod komt en de Kwaliteitswet uitgerold wordt, maakt dat we vanuit de praktijk graag de overstap maken naar een kwaliteitsvol dossiersysteem. We voelen aan dat QIT hieraan voldoet, zonder dat we onze eigen kwaliteitsvereisten uit het oog moeten verliezen.


marlos.png

Marloes Eekman

Klinisch psycholoog bij Groepspraktijk Arnica

Vertrouwd en geliefd door 1000+ hulpverleners en groepspraktijken