top of page
Frame 2848735.webp

Psychodiagnostiek
& monitoring

Onze uitgebreide digitale bibliotheek bevat meer dan 100 vragenlijsten voor psychodiagnostiek en proces- & outcome monitoring.

Overzichtelijke rapporten geven je meer inzicht in het functioneren van de cliënt en de voortgang in therapie.

Psychodiagnostiek

Krijg inzicht in de aard en ernst van psychische moeilijkheden met een gevarieerd aanbod van gevalideerde psychodiagnostische vragenlijsten.

Wanneer beschikbaar worden en automatisch ruwe en genormeerde scores berekend. Deze resultaten worden weergeven in grafieken en tabellen zodat ze eenvoudig interpreteerbaar zijn.

 

De gegenereerde rapporten verschijnen automatisch in het traject van de cliënt en kunnen, indien gewenst, met de cliënt zelf of met andere betrokkenen worden gedeeld.

Psychodiagnostiek.webp
Frame 2848998.webp

Proces- en outcome monitoring

Houd de vinger aan de pols tijdens het therapieproces met de uitgebreide expertise van QIT in het feedbackgericht werken. Voor diverse doelgroepen zijn sequenties beschikbaar die bestaan uit een gebalanceerde opeenvolging van proces-, outcome- en alliantiemetingen. Zowel gestandaardiseerde als gepersonaliseerde metingen behoren tot het aanbod.

De voortgang wordt grafisch weergegeven in een evolutiegrafiek. Significante verschuivingen worden gemarkeerd en relevante indicatoren, waarvan is aangetoond dat ze een duidelijke impact hebben op het therapiesucces, worden systematisch in kaart gebracht.

Een intuïtieve gebruikerservaring

Evolutiegrafiek en subschalen WAV-12 rapport.webp

Evolutiegrafiek en subschalen WAV-12 rapport

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist

image 18.webp
bottom of page