top of page

Online zelfhulp

De online zelfhulp modules activeren cliënten om de handen uit de mouwen te steken en aan hun persoonlijke groei en herstel te werken. Via psycho-educatie, illustratieve filmpjes, reflectie-opdrachten, oefeningen,... staan cliënten stil bij herkenbare moeilijkheden en veel voorkomende uitdagingen, zoals het omgaan met stress, het zoeken naar zingeving, het ontwikkelen van zelfcompassie, het aanboren van hoop en veerkracht, ...

Het online zelfhulp aanbod van QIT kan eenvoudig verweven worden in het therapietraject van je cliënten. Vul je traditionele face-to-face sessies waar nodig aan met online zelfhulp om veranderingsprocessen te intensifiëren en de therapiewinst te vergroten.

Elke module is opgebouwd rond een aantal transdiagnostische processen, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Cliënten worden in opeenvolgende stappen en op verschillende manieren geactiveerd om met deze processen aan de slag te gaan. De modules kunnen integraal worden doorlopen of er kunnen bepaalde bouwstenen worden uitgelicht. Samen met je cliënten bepaal je wat het best aansluit bij specifieke noden en voorkeuren.

Ontdek het online zelfhulp aanbod van QIT

Mijn lichaam als bondgenoot

Mijn lichaam als bondgenoot

Deze module helpt cliënten om (opnieuw) meer zorg en aandacht voor hun lichaam te krijgen, als bron van rust, kracht en wijsheid. ze gaan op zoek naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.

Ik k(en) mezelf

Ik k(en) mezelf

In deze module helpen we cliënten om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze staan stil welke aspecten ze zichzelf toe-eigenen en welke aspecten ze afkeuren of onderdrukken. Op die manier komen ze tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg.

Emoties als kompas

Emoties als kompas

In deze module helpen we cliënten hun emoties op een constructieve manier in te zetten. Ze leren op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties, zodat het hen kan gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen.

Vormgeven aan mijn bestaan

Vormgeven aan mijn bestaan

In deze module laten we cliënten stilstaan bij belangrijke levensthema's. Ze reflecteren over hoe ze hun leven tot hiertoe hebben ingericht en welke bewuste keuzes ze willen maken vanuit de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit zorgt voor een meer authentiek bestaan.

Emotiecoach

Emotiecoach

In deze module leren ouders hoe ze de emoties van hun kind beter kunnen hanteren. Ze ontdekken hoe emoties werken en hoe de emotionele ontwikkeling verloopt. Ze oefenen met denkbeeldige situaties en voorbeelden uit hun eigen leven.

Wegwijzers2.png

Wegwijzers in het ouder(land)schap

Deze module is erop gericht om ouders, die zoekende zijn in hun ouderschap, te helpen voorbereiden en dragen in en bij deze zoektocht. Het biedt verschillende wegwijzers die de uitdagingen, die horen bij deze ontwikkelingsfase, beter helpen begrijpen en te hanteren. 

Inverbinding.jpg

In verbinding

Deze module is bedoeld voor jongeren die hun sociaal welbevinden willen verbeteren en kan je op weg helpen om je sociaal beter in je vel te voelen en meer te vertrouwen op jezelf.

Groeien in relaties

Groeien in relaties

In deze module helpen we cliënten zich bewust te worden van hoe ze zich verhouden tot anderen. Ze verkennen in welke mate er tegemoet gekomen is aan hun relationele behoeften en op welke manier dit hun huidige contacten kleurt. We helpen hen om meer authentieke, diepgaande en vervullende relaties met anderen aan te gaan.

Cliënten getuigen over de meerwaarde van de modules

Hulpverleners hebben een cruciale rol in het motiveren van cliënten om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan hun mentaal welzijn te werken. Onderzoek wijst uit dat regelmatige opvolging en bespreking van dit ‘thuiswerk’ het therapeutisch potentieel bevordert. Lees hier over enkele ervaringen van cliënten.

Ik vind het fijn dat de bouwstenen van de module redelijk kort zijn en concreet worden uitgelegd. Je kan er meteen mee aan de slag. Ik heb ook nieuwe dingen uitgeprobeerd. De module heeft me hoop gegeven dat er zaken kunnen veranderen in mijn leven.

Bram

Ik vind het heel waardevol dat de modules bestaan uit een rijke waaier van online zelfhulp. Soms heb ik zin om meer te lezen over een proces, maar op andere momenten heb ik nood aan meer ondersteuning via geleide oefeningen. Het is goed dat je kan kiezen waar je het meest nood aan hebt en hoeveel tijd je eraan spendeert. Je kan zelf je online zelfhulp menu samenstellen.

Sofie

Mijn zoon had het erg moeilijk met het uiten van zijn gevoelens. Dankzij de module heb ik geleerd dat je, door zelf als ouder dingen te veranderen, automatisch veranderingen teweegbrengt bij je kind.

Elisa

Vertrouwd en geliefd door 1000+ hulpverleners en groepspraktijken

Onze gebruikers aan het woord

Als gebruiker van QIT kan ik het platform van harte aanbevelen. Als therapeut biedt het mij een mooie combinatie: duidelijke dossierinformatie, een handig communicatiemiddel met de cliënt, een veelheid aan materialen om het therapieproces te volgen en diverse modules om het werk met cliënten gericht te ondersteunen.

Testimonail therapist photo

Kristof Stappers

Psychotherapeut
Docent aan Thomas More Hogeschool

Wat ik vooral handig vind aan de digitale dossierkast is dat alles tesamen komt. Cliënten stellen soms een vraag via mail of sturen een berichtje, er zijn sessienotities, verslagen of andere documenten zoals terugbetaling van de mutualiteit. Dat komt allemaal samen op één centrale plek, in plaats van dat je het overal bijeen moet gaan zoeken

ward gabriëls.jpg

Ward Gabriëls

Klinisch psycholoog
bij Groepspraktijk Agora

Nu het digitale aspect meer aan bod komt en de Kwaliteitswet uitgerold wordt, maakt dat we vanuit de praktijk graag de overstap maken naar een kwaliteitsvol dossiersysteem. We voelen aan dat QIT hieraan voldoet, zonder dat we onze eigen kwaliteitsvereisten uit het oog moeten verliezen.


marlos.png

Marloes Eekman

Klinisch psycholoog bij Groepspraktijk Arnica

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Start een gratis proefperiode
bottom of page