top of page

ACQ - Agoraphobic Cognitions Questionnaire

Chambless, e.a. (1984, oorspr. versie), Bouman (1995, Nedl. versie)

Doel

Bevraagt belevingen en cognities die gepaard gaan met paniek en agorafobie

Schalen

2 subschalen: Fysieke gevolgen (bevraagt zorgen over fysieke gevolgen), Sociale gevolgen (meet angst m.b.t. sociale gevolgen).

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

5 normcategorieën: beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Op de volgende pagina's staan enkele gedachten of ideeën die door je hoofd kunnen gaan wanneer je gespannen of angstig bent. Geef aan hoe vaak elke gedachte voorkomt, wanneer je gespannen of angstig bent. Dit doe je door het bijbehorende vakje aan te vinken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

14

Prijs:

gratis

bottom of page