top of page

ACSA - Amnestic Comparative Self-Assessment

Bernheim (1983, oorspr. versie), Bernheim & Theuns (Nedl. versie)

Doel

Meet subjectief welzijn a.h.v. zelfverankering (beste en slechtste periode in leven)

Schalen

Beoordeling huidig subjectief welzijn op beoordelingsschaal van -5 (even slecht als slechtste periode in mijn leven) tot 5 (even goed als beste periode in mijn leven.

Scores

Enkelvoudige itemscore.

Normen

3 normcategorieën: beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld. Normen gebaseerd op Vlaamse niet-klinische populatie.

Instructies

In deze vragenlijst willen we te weten komen hoe je je de afgelopen twee weken hebt gevoeld. Je gebruikt hiervoor de beste en slechte periode in je leven als referentie.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

12

Prijs:

gratis

bottom of page