top of page

ASI - Anxiety Sensitivity Index

Taylor et al (2007, oorspr. versie), de Jong (2008, Nedl, versie)

Doel

Meet gevoeligheid voor angst

Schalen

3 Subschalen: Lichamelijke zorgen, Sociale zorgen, Cognitieve zorgen

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: klinische populatie.

Instructies

Op de volgende pagina's vind je een aantal uitspraken. Geef aan in hoeverre je het met iedere uitspraak eens bent. Dit doe je door het bijhorende vakje aan te vinken. Als een uitspraak gaat over iets dat je nog nooit hebt meegemaakt (zoals flauwvallen in het openbaar), antwoord dan zoals je denkt dat u je je zou voelen als je zoiets zou meemaken. Beantwoord verder alle uitspraken op grond van je eigen ervaring.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

18

Prijs:

gratis

bottom of page