top of page

AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test

World Health Organization (2001, oorspr. versie), Schippers & Broekman (2010, Nedl. versie)

Doel

Identificeert riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

3 normcategorieën: aanvaardbaar, problematisch, afhankelijk.

Instructies

De volgende vragen gaan over je gebruik van alcoholische dranken zoals bier, wijn, jenever en dergelijke. In vraag 2 en 3 worden de glazen bedoeld waaruit de drank normaal gedronken wordt. Die worden ook wel standaardglazen genoemd.Een pint bier is iets meer, namelijk 1,2 standaardglas. Een halve liter bier is 2 standaardglazen. Een hele fles wijn is 8 standaardglazen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page