top of page

AVL - ADHD Vragenlijst

Scholte, E.M. & van der Ploeg, J.D. (2005, 2018)

Doel

Meet gedragssymptomen van ADHD

Schalen

3 subschalen: 1. Aandachtstekort (ongeconcentreerd gedrag en weinig taakgericht); 2. Hyperactiviteit (overbeweeglijk gedrag en motorische onrust); 3. Impulsiviteit (ongecontroleerd gedrag en weinig remmingen).

Scores

Items worden beoordeeld op een 5-puntenschaal.
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores van betreffende subschalen.

Normen

Afkappunten voor subklinisch en klinisch gebied. Afkappunten zijn gebaseerd op representatieve steekproef van kinderen uit de algemene jeugdbevolking.
5 normcategorieën: normaal, normaal-hoog, subklinisch, klinisch, klinisch-hoog. Normcategorieën zijn op klinische groep die in de jeugdhulp werd opgenomen met diagnose ADHD.

Instructies

Geef aan in welke mate het kind in de afgelopen zes maanden de onderstaande gedragingen vertoonde. Beantwoord alle vragen en vink altijd maar één antwoord aan. Kies uit de volgende mogelijkheden:
0 = NIET OF NAUWELIJKS 1 = AF EN TOE (incidenteel) 2 = GEREGELD (maandelijks) 3 = VAAK (wekelijks) 4 = ZEER VAAK (dagelijks)

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

18

Prijs:

€5

bottom of page