top of page

BIS-11 - Barratt Impulsiviteit Schaal

Patton et al (1995, oorspr. versie), Lijffijt & Barratt (2005, Nedl. versie)

Doel

Meet de mate van controle versus impulsiviteit

Schalen

3 subschalen: motorische impulsiviteit (doen zonder denken), cognitieve impulsiviteit (snelle, cognitieve besluiten nemen), niet-plannen (oriëntatie in het nu).

Scores

Items worden beoordeeld op een 4-puntenschaal (1-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores van betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: overmatige controle, normale impulsiviteit, hoge impulsiviteit.
Normgroep: Nederlandstalige niet-klinische populatie.

Instructies

Mensen verschillen in de manier waarop ze in verschillende situaties handelen en denken. Deze vragenlijst meet een paar van die manieren van handelen en denken. Lees elke zin zorgvuldig en vink het antwoord van jouw keuze aan. Antwoord snel en naar waarheid.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

30

Prijs:

gratis

bottom of page