top of page

BISBAS - Gedragsinhibitie/-activatie

Carver & White (1994, oorspr. versie), Franken, Muris & Rassin (2005, Nedl. aanp.)

Doel

Meet 2 verschillende motivationele systemen: bestraffingsgevoeligheid (Behavioral Inhibition System) en beloningsgevoeligheid (Behavioral Activation System).

Schalen

4 subschalen: BIS, BAS Drive, BAS Fun seeking, BAS Reward responsiveness

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (1-4).
Subschaalscores: Som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: beperkt, gemiddeld, sterk.
Normgroep: Nederlandstalige niet-klinische populatie.

Instructies

In de onderstaande vragenlijst vind je een aantal stellingen staan waar je het mee eens of oneens kan zijn.

Geef voor elke stelling aan in welke mate je het ermee eens of oneens bent.

Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven, er zijn geen goede of foute antwoorden.

Beantwoord elke stelling alsof het de enige stelling zou zijn. Met andere woorden, je hoeft geen rekening te houden met je vorige antwoorden.

Vink het antwoord aan dat het beste bij jou past.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

24

Prijs:

gratis

bottom of page