top of page

BSL-23 - Borderline Symptomen Lijst

Bohus et al (2007, oorspr. versie), Leenarts, Boonmann, Diehle & Rinne (2009, Nedl. versie).)

Doel

Brengt typische borderline klachten en moeilijkheden in kaart

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (0-3).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Stemmingsscore: schuifbalk (0-100).
Supplement gedrag: problematische gedragingen worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4).
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: cliënten met diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Instructies

Op de volgende pagina's staan problemen en klachten, die jouw stemming mogelijk beschrijven.

Lees alsjeblieft alle beschrijvingen door, en geef aan hoe sterk je afgelopen week onder de genoemde problemen en klachten geleden hebt.

Als je toen geen gevoelens hebt ervaren, vragen we je de beschrijving aan te vinken zoals je denkt dat je je voelde.

Ga alsjeblieft niet na welk antwoord “de beste indruk” zou kunnen geven, maar antwoord zoals het op jou persoonlijk van toepassing is.

De vragen hebben betrekking op het verloop van DE LAATSTE WEEK.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

35

Prijs:

gratis

bottom of page