top of page
conv_care.webp

QIT ondersteunt geconventioneerde zorg

Extra functies om geconventioneerde collega's te ontzorgen

Geef bij de behandeling aan of de cliënt geconventioneerde zorg ontvangt en bij welk netwerk de cliënt is aangesloten

Elektronisch patiënten dossier, cliënt in conventie

Het rijksregisternummer is meteen zichtbaar in de cliëntfiche

Digitale dossierkast, rijksregisternnummer cliënt
Digitale dossierkast, cliënt in conventie filter

Filter op geconventioneerde cliënten in je digitale dossierkast

Maak gebruik van het functioneel bilan in onze documenten templates en deel dit op een veilige manier met je cliënt. Delen van documenten met huisartsen is binnenkort mogelijk via de e-healthbox.

Functioneel bilan template

Beheer je cliëntdossiers digitaal, op een beveiligde en gebruiksvriendelijke manier

Conform de kwaliteitswet

In het elektronisch patiëntendossier kan alle informatie worden ingevoerd die vereist wordt vanuit de Kwaliteitswet.

Cliënten hebben beveiligd toegang tot (bepaalde onderdelen) van hun dossier. Ook hebben zij inzage in welke hulpverleners toegang hebben tot hun dossier. Documenten, verslagen of attesten kunnen eenvoudig worden uitgewisseld.

Samenwerking met andere hulpverleners

Dossiers kunnen op een eenvoudig en veilige manier worden gedeeld met of overgedragen naar collega-hulpverleners binnen het QIT-platform.

Volledig gedocumenteerd traject

Het trajectoverzicht geeft in chronologische volgorde de relevante trajectactiviteiten weer (zoals sessies, overlegmomenten, vragenlijsten en online zelfhulp modules). Trajecten kunnen verder gedocumenteerd worden met notities en digitale bestanden.

QIT online
Huisartsen
Andere hulpverleners

Binnenkort beschikbaar

Deel beveiligd documenten en verslagen met andere zorgverstrekkers via de e-healthbox

We werken aan een koppeling met de e-HealthBox om beveiligde communicatie tussen verschillende zorgverstrekkers mogelijk te maken. Deel documenten, verslagen en andere berichten met de huisarts en andere zorgactoren van je cliënt.

Een groeiend platform

In onze bruisende QIT community verwelkomen we maandelijks nieuwe cliënten, hulpverleners en groepspraktijken. Dankzij hun input groeit ook ons platform en voegen we steeds bijkomende functionaliteiten toe.

Speciaal voor onze geconventioneerde collega's bekijken we momenteel of een koppeling met de terugbetalingstool van de conventie mogelijk is. Zo kunnen sessies automatisch via QIT online toegevoegd worden, zonder omweg via MyCareNet en zonder extra inspanning.

“It still surprises me every day how much additional info I get from clients through QIT online.”

review01.png

“Lots of useful instruments to monitor the therapy process. Thank you QIT online for your pioneering work! ”

“I couldn’t miss QIT online in my practice anymore”

review03.png
cta.jpg

Start nu met 25% korting tijdens je eerste jaar

Speciaal voor hulpverleners in de conventie bieden we ons premium prijsmodel aan 29 euro per maand in plaats van 39 euro per maand aan. Gebruik kortingscode "Conventie" na je registratie.

bottom of page