top of page
Frame 2848817.webp

Versterk het mentaal welzijn van je cliënten

Gids hen naar de gepaste hulp

Eerstelijnshulpverleners zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor wie vragen of bekommernissen heeft omtrent zijn mentale gezondheid.
Het is niet vanzelfsprekend om de gepaste psychische zorg te bieden, afgestemd op ieders specifieke hulpvraag en zorgnood.

Met het CARE stappenplan van QIT helpen we jou op weg om, samen met je cliënt, de juiste keuzes te maken.

Self help.webp

Ontdek het CARE stappenplan

Connect

Het (vroegtijdig) opmerken van psychische moeilijkheden, is een eerste cruciale stap in het zorgproces. Wil je een juiste inschatting maken van welke psychologische zorg een cliënt precies nodig heeft, dan is het essentieel om een open en betrokken dialoog aan te gaan. Cliënten geven meer uiting aan hun psychische zorgen en moeilijkheden, als ze zich oprecht gehoord voelen en wanneer er zorgzame aandacht is voor hun mentaal welzijn.

Recommend

Vervolgens is het van belang om zorgvraag en -aanbod goed op elkaar af te stemmen. Identificeer of de cliënt bij jou terecht kan, of hij/zij gebaat is met een laagdrempelig zelfhulp aanbod of een combinatie van beide (blended care), dan wel of doorverwijzing naar psychotherapie nodig is.

Assess

Om cliënten naar de gepaste psychische hulp te gidsen, zijn de volgende indicatoren richtinggevend:
 

  • Ernst en duur van hun psychische moeilijkheden

  • Zorgnood

  • Draaglast en draagkracht van cliënten en hun ondersteunend netwerk

  • Mogelijkheden en voorkeuren om met psychische moeilijkheden aan de slag te gaan

Evaluate

Psychische zorg vraagt maatwerk. Evalueer daarom op regelmatige basis of de aangeboden zorg tegemoet komt aan de hulpvraag of zorgbehoefte, dan wel of verdere stappen noodzakelijk zijn.
Deze laatste stap weerspiegelt voor ons wat de essentie van goede zorg is: zoeken wat het best werkt voor wie, met openheid voor feedback en bereidheid tot bijsturing.

Hoe QIT je kan ondersteunen

Individuen therapeut

Online zelfhulp
 

QIT biedt een waaier van online zelfhulp modules om herstel of verandering te stimuleren en het mentaal welzijn te versterken.

De thema’s die in de modules aan bod komen, zijn voor de meeste mensen erg herkenbaar. Het gaat om processen of uitdagingen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.

Hulpverleners

Blended care
 

Blended care houdt in dat face-to-face contacten gecombineerd worden met online toepassingen, zoals online sessies, proces- en outcome monitoring, chat en online zelfhulp.

QIT online is een digitaal platform voor hulpverleners waarmee blended zorgtrajecten op maat van elke unieke cliënt kunnen worden vormgegeven.

Bedrijven

Professionele psychologische hulp

Wanneer meer gespecialiseerde psychologische hulp nodig is, kan u hier een lijst raadplegen van psychologen en psychotherapeuten die deel uitmaken van de QIT community.


Naast de contactgegevens worden ook hun specifieke ervaring en expertise weergegeven.

Benieuwd om de modules uit te proberen?

Per module wordt de inhoud toegelicht en vind je een kort introductiefilmpje. Je maakt kennis met de bouwstenen die gebruikt worden om clIënten aan de slag te laten gaan met het betreffende thema: via teksten, filmpjes, reflectie-opdrachten, oefeningen, ... 

De eerste sectie is telkens gratis. Zo kunnen cliënten vrijblijvend verkennen of het aanbod aansluit bij hetgeen ze zoeken of nodig hebben.

Frame 2848824.webp
Frame 2848824.webp

Mijn lichaam als bondgenoot

Deze module helpt cliënten om (opnieuw) meer zorg en aandacht voor hun lichaam te krijgen, als bron van rust, kracht en wijsheid. ze gaan op zoek naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.

 

Frame 2848824.webp
Frame 2848825.webp

Vormgeven aan mijn bestaan

In deze module laten we cliënten stilstaan bij belangrijke levensthema's. Ze reflecteren over hoe ze hun leven tot hiertoe hebben ingericht en welke bewuste keuzes ze willen maken vanuit de waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit zorgt voor een meer authentiek bestaan.

Frame 2848825.webp

Ik k(en) mezelf

In deze module helpen we cliënten om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze staan stil welke aspecten ze zichzelf toe-eigenen en welke aspecten ze afkeuren of onderdrukken. Op die manier komen ze tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg.

Frame 2848827.webp
Frame 2848823.webp

Emotiecoach

In deze module leren ouders hoe ze de emoties van hun kind beter kunnen hanteren. Ze ontdekken hoe emoties werken en hoe de emotionele ontwikkeling verloopt. Ze oefenen met denkbeeldige situaties en voorbeelden uit hun eigen leven.

Frame 2848823.webp

Emoties als kompas

In deze module helpen we cliënten hun emoties op een constructieve manier in te zetten. Ze leren op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties, zodat het hen kan gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen.

 

Frame 2848822.webp
Frame 2848826.webp

Groeien in relaties

In deze module helpen we jou bewust te worden van hoe je je verhoudt tot anderen. Je verkent in welke mate er tegemoet gekomen is aan jouw relationele behoeften en op welke manier dit jouw huidige contacten kleurt. We helpen jou om meer authentieke, diepgaande en vervullende relaties met anderen aan te gaan.

Frame 2848826_edited.jpg

Vraag je infopakket aan

Met kortingscodes, posters en flyers

Welk infopakket wens je te ontvangen?

Bedankt, we sturen je verdere informatie via e-mail.

Folder Mockup.png
Infopakket form

Enkele getuigenissen van onze gebruikers

Ik vind het fijn dat de bouwstenen van de module redelijk kort zijn en concreet worden uitgelegd. Je kan er meteen mee aan de slag. Ik heb ook nieuwe dingen uitgeprobeerd. De module heeft me hoop gegeven dat er zaken kunnen veranderen in mijn leven.

Bram

Ik vind het heel waardevol dat de modules bestaan uit een rijke waaier van online zelfhulp. Soms heb ik zin om meer te lezen over een proces, maar op andere momenten heb ik nood aan meer ondersteuning via geleide oefeningen. Het is goed dat je kan kiezen waar je het meest nood aan hebt en hoeveel tijd je eraan spendeert. Je kan zelf je online zelfhulp menu samenstellen.

Sofie

Mijn zoon had het erg moeilijk met het uiten van zijn gevoelens. Dankzij de module heb ik geleerd dat je, door zelf als ouder dingen te veranderen, automatisch veranderingen teweegbrengt bij je kind.

Elisa

bottom of page