top of page

4DKL - VierDimensionale Klachtenlijst

Terluin (1994)

Doel

Brengt veelvoorkomende psychosociale klachten in kaart

Schalen

4 subschalen: Disstresschaal, Depressieschaal, Angstschaal, Somatieschaal.

Scores

Antwoorden worden beoordeeld op een 5-puntenschaal. Elke vraag levert een score op van 0 (afwezig), 1 (soms) of 2 (regelmatig of vaker). Subschaalscores: som van betreffende itemscores per subschaal.

Normen

3 normcategorieën per subschaal: Laag, Matig verhoogd, Sterk verhoogd.

Instructies

Deze vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee.
Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door het hokje aan te vinken dat staat voor het meest passende antwoord.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

50

Prijs:

gratis

bottom of page