top of page

ADP-IV - Assessment DSM-IV Persoonlijkheidspathologie

Schotte & De Doncker (1994)

Doel

Brengt DSM-IV persoonlijkheidspathologie in kaart

Schalen

12 klassieke DSM-schalen: paranoïd, schizoïd, schizotypaal, antisociaal, borderline, theatraal, narcistisch, vermijdend, afhankelijk, obsessief-compulsief, depressief, passief-agressief.
9 alternatieve factorschalen: sociale angst & vermijding, psychopathie, wantrouwen, interpersoonlijke vijandigheid, negatief affect & zelfbeeld, narcisme, schizotypale cognities & percepties, instabiliteit & behoefte aan affectie, opstandigheid & schuldgevoelens.
3 clusterschalen: cluster A, cluster B, cluster C.

Scores

Items worden beoordeeld op een 7-puntenschaal (1-7).
Subschaalscores: itemscores op de betreffende subschalen.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: algemene Vlaamse populatie.

Instructies

Deze vragenlijst heeft de bedoeling om een aantal persoonlijkheidskenmerken of karaktertrekken te meten. Hiermee bedoelen we dat in de vragenlijst een aantal manieren van denken, voelen en doen aan bod komen die kenmerkend voor u als persoon kunnen zijn. Dergelijke karaktertrekken zijn meestal sinds de jonge volwassenheid aanwezig en uiten zich in tal van persoonlijke en sociale situaties. De vragenlijst richt zich vooral naar moeilijk te veranderen persoonlijkheidskenmerken die problematisch kunnen zijn. Het gaat dus vaak om karaktertrekken die bronnen van stress, problemen, conflicten,... kunnen zijn en die een aangepast of gelukkig functioneren als mens in de maatschappij belemmeren. De vragenlijst bestaat uit 94 uitspraken over persoonlijkheidstrekken.Van elke uitspraak willen we graag weten in hoeverre deze kenmerkend voor jou is.Vink de antwoordoptie aan die het meest op jou van toepassing is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

94

Prijs:

gratis

bottom of page