top of page

BTK - Beoordeling Therapeutisch Klimaat

Miller & Duncan (2002, oorspr. versie), Asmus, Crouzen & van Oenen (2004, Nedl. versie), Stinckens, Soenen & Smits (2012)

Doel

Beoordeelt het therapeutisch klimaat. Brengt helpende, storende & ontbrekende therapiegebeurtenissen in kaart. Peilt naar hoop, verwachting en therapieperspectief.

Schalen

6 subschalen: doelen en onderwerpen, aanpak en werkwijze, relatie met behandelteam, over het geheel, hoop en verwachting, therapieperspectief.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschalen (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden.
Totaalscore behandelklimaat: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores op betreffende subschalen.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

In deze vragenlijst is het de bedoeling dat je stilstaat bij wat je helpend of storend hebt ervaren tijdens de afgelopen week (weken) van je psychologische behandeling. Op de schuifbalk onder elke vraag kan je aangeven hoe je het behandelcontact in de afgelopen week (weken) hebt beleefd. Hoe meer je het streepje op de schuifbalk naar rechts plaatst, des te positiever je gevoel is over dit behandelcontact. Hoe meer je het streepje naar links plaatst, des te negatiever je gevoel is over dit behandelcontact. Bijkomend word je gevraagd om in eigen woorden je mening, je gedachte of ervaring over het behandelcontact weer te geven.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

20

Prijs:

gratis

bottom of page