top of page

Burn Out THL - Burnoutschaal THL

The Human Link (2014). © The Human Link. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd op vraag van The Human Link en is niet vrij beschikbaar. Schriftelijke toestemming is vereist om deze vragenlijst te mogen gebruiken.

Doel

Peilt naar stressklachten, verhouding tot job en professioneel functioneren

Schalen

2 subschalen: stress & job

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschalen (0-10).
Ja-/neen-antwoorden. Vrije invulvelden.
Stress-score: som van itemscores van betreffende subschalen.
Job-score: som van itemscores van betreffende subschalen.

Normen

Niet beschikbaar.

Instructies

Deze vragenlijst peilt naar uw stressklachten en je verhouding tot jouw job.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

27

Prijs:

gratis

bottom of page