top of page

BVL - Bezorgdheden Vragenlijst

Rober & Van Tricht (2014)

Doel

Bevraagt waarover men zich zorgen maakt. Peilt naar de ervaren belangrijkheid van therapie.

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschalen (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden.

Normen

Geen normen beschikbaar

Instructies

We willen graag weten waarover jij en jouw gezin/partner zich zorgen maken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

7

Prijs:

gratis

bottom of page