top of page

Change Q - Change Questionnaire

Stinckens & Smits (2012). Geïnspireerd op Client Change Interview (Elliott, Slatick en Urman (2001), Nederlandstalige versie (Franssens & Stinckens, 2007).

Doel

Peilt naar positieve, negatieve en gewenste veranderingen, bevraagt oorzaken van verandering en belangrijke veranderingsmechanismen.

Schalen

8 subschalen: klachten & symptomen; hanteren van problemen; lichamelijk welbevinden; emoties & belevingen; gedachten, ideeën & inzichten; manier van omgaan met zichzelf; relationeel functioneren; hoop & toekomstperspectief.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

In deze vragenlijst is het de bedoeling dat je stilstaat bij wat er sinds de start van je therapie voor jou veranderd is, wat je nog graag veranderd zou willen zien en hoe de veranderingen tot stand zijn gekomen. Bij sommige vragen dien je in eigen woorden je mening, gedachte of ervaring weer te geven. Bij andere vragen krijg je antwoordmogelijkheden aangeboden en kun je aanduiden welk antwoord het meest op jou van toepassing is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

59

Prijs:

gratis

bottom of page