top of page

CQi-GGZ-VZ-AMB - Consumer Quality Index Ambulante Zorg

Stichting Benchmark GGZ (2017)

Doel

Inventariseert ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg of de verslavingszorg

Schalen

9 subschalen: Bejegening, Bereikbaarheid behandelaar, Samen beslissen, Mogelijkheid betrekken familie of naasten, Uitvoering behandeling, Informatie over medicatie, Informatie over vragenlijsten, Rapportcijfer, Gezondheid.

Scores

Meeste items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5). Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

Niet beschikbaar.

Instructies

We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen heeft. Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren. U kunt de vragen beantwoorden voor de periode waarbinnen uw behandeling heeft plaatsgevonden. Beantwoord de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

17

Prijs:

gratis

bottom of page