top of page

CS - Compassion Scale

Neff (2003)

Doel

Bevraagt het mededogen naar anderen toe

Schalen

4 subschalen: Vriendelijkheid, Universele menselijkheid, Mindfulness, Onverschilligheid.

Scores

Items worden beoordeeld op een beoordelingsschaal (1-7).Items van de subschaal 'Onverschilligheid' worden omgekeerd gescoord.Totaalscore: gemiddeld van alle itemscores.Subschaalscores: gemiddelde van de itemscores van de betreffende subschalen.

Normen

5 normcategoriën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Wilt u bij elk van de volgende uitspraken aangeven hoe vaak u zich op deze manier opstelt? Gebruik hiervoor de schuifbalk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

16

Prijs:

gratis

bottom of page