top of page

CSHQ - Slaapgewoonten Vragenlijst

Owens et al (2000, oorspr. versie), Waumans e.a. (2010, Nedl. versie)

Doel

Bevraagt slaapgewoonten van kinderen en mogelijke problemen met slapen.

Schalen

8 subschalen: Niet naar bed willen gaan, Laat in slaap vallen, Niet genoeg slapen (slaapduur), Slaapangst, Wakker blijven ’s nachts, Parasomnia (waaronder slaapwandelen, nachtmerries e.d.), Afwijkend ademen en Slaperigheid gedurende de dag.

Scores

Items worden beoordeeld op een 3-puntenschaal (1-3). Sommige items worden omgekeerd gescoord. Totaalscore: som van alle itemscores.Subschaalscores: som van itemscores van de betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: problematisch, gemiddeld, goed. Afkappunt: 44. Normen zijn gebaseerd op de niet-klinische populatie.

Instructies

De volgende stellingen gaan over de slaapgewoonten van uw kind en mogelijke problemen met slapen. Denkt u terug aan hoe het de afgelopen week met uw kind is gegaan bij het beantwoorden van de vragen. Als de afgelopen week anders verlopen is dan normaal (bijv. door een oorontsteking waardoor uw kind slecht sliep), kies dan de meest normale voorafgaande week. U kunt kiezen uit de volgende antwoorden: MEESTAL als iets 5 keer of meer in 1 week voorkwam SOMS als iets 2-4 keer in 1 week voorkwam ZELDEN als iets nooit of 1 keer in 1 week voorkwam. Wilt u daarnaast ook aangeven of de slaapgewoonte een probleem is door JA, NEE of NIET VAN TOEPASSING aan te vinken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

69

Prijs:

gratis

bottom of page