top of page

CSI - Central Sensitization Inventory

van Wilgen et al. (2013)

Doel

Deze vragenlijst meet de somatische en emotionele symptomen die vaak voorkomen bij een centraal sensitisatie syndroom (CSS).

Schalen

Niet van toepassing

Scores

Items van deel A worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0 tot 4). Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

5 normcategorieën: subklinisch, mild, matig, ernstig, extreem. Normgroep: niet-klinische populatie. De cut-off score voor deze screening ligt op 40 of hoger.

Instructies

Geef aan in welke mate u de volgende klachten heeft. Vink telkens één van de antwoordmogelijkheden aan.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

46

Prijs:

gratis

bottom of page