top of page

CSQ-8 - Client Satisfaction Questionnaire

Larsen et al (1979, oorspr. versie), de Brey (1984, Nedl. vertaling)

Doel

Meet de tevredenheid over het therapeutisch aanbod

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 4-puntenschaal (1-4).Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.

Normen

Instructies

Deze vragenlijst vraagt naar uw tevredenheid over de hulp die u ontvangen heeft. Uw antwoorden helpen om de therapie te evalueren en te verbeteren. Uw eerlijke mening is van belang, of die nu positief of negatief is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

8

Prijs:

gratis

bottom of page