top of page

DAPP-SF - Dimensionele Assessment van Persoonlijkheidspathologie

Livesley & Jackson (2006, oorspr. versie), De Beurs et al (2009, Nedl. versie). © Hogrefe. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Doel

Bevraagt specifieke kenmerken van hele spectrum van persoonlijkheidspathologie

Schalen

18 subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normale groep: niet-klinische populatie.

Instructies

Deze vragenlijst bevat uitspraken over jouw persoonlijke voorkeuren en gedragingen. Het is de bedoeling dat je telkens aangeeft in welke mate een uitspraak op jou van toepassing is. Je moet aanduiden welke formulering het beste beschrijft hoe karakteristiek of onkarakteristiek elke uitspraak voor jou is. Belangrijk:Het kan voorkomen dat sommige uitspraken situaties beschrijven waar je niet bekend mee bent. In dat geval moet je je toch zo goed mogelijk voorstellen hoe je je in een dergelijke situatie zou gedragen, en op grond daarvan jouw antwoord kiezen. Als je op school zit of studeert, moet je uitspraken over werk zien als uitspraken over school/opleiding.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

136

Prijs:

€12

bottom of page