top of page

DASS-21-R - Depressie Angst Stress Schaal

Lovibond & Lovibond (oorspr. versie, 1995), De Beurs e.a. (Nedl. versie, 2001)

Doel

Meet depressieve, angst- en stressklachten

Schalen

3 subschalen: depressie, angst, stress

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (0, 2, 4, 6).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

5 normcategorieën: normaal, mild, matig, ernstig, extreem ernstig.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Op de volgende pagina's worden een aantal uitspraken weergegeven.

Geef voor ieder van de uitspraken aan in hoeverre de uitspraak DE AFGELOPEN WEEK voor u van toepassing was door op het bijhorende vakje te klikken.

Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Besteed niet te veel tijd aan iedere uitspraak, het gaat om uw eerste indruk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

21

Prijs:

gratis

bottom of page