top of page

DERS - Difficulties in Emotion Regulation Scale

Gratz & Roemer (oorspr. versie, 2003), Neumann e.a. (Nedl. versie, 2010)

Doel

Bevraagt meerdere aspecten die voorkomen bij emotieregulatieproblemen

Schalen

6 subschalen: niet-aanvaarding, doelgericht gedrag, impulscontrole, emotioneel bewustzijn, beschikbaarheid van strategieën, helderheid van emoties.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

In deze vragenlijst vind je een aantal uitspraken over hoe je omgaat met je emoties.

Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre deze op jou van toepassing is. Maak hiervoor een keuze uit de verschillende antwoordmogelijkheden.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

36

Prijs:

gratis

bottom of page