top of page

DFS - Dialogische Feedbackschaal

Rober & Van Tricht (2014)

Doel

Bevraagt hoe men de therapiesessie ervaren heeft

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden.

Normen

Geen normen beschikbaar

Instructies

Met behulp van deze schaal willen we nagaan naar hoe je de therapiesessie hebt ervaren.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

11

Prijs:

gratis

bottom of page