top of page

DIS-Q - Dissociation Questionnaire

Vanderlinden (1993)

Doel

Bevraagt dissociatieve symptomen

Schalen

4 subschalen: identiteitsverwarring & identiteitsfragmentering, controleverlies over gedragingen, gedachten & gevoelens, amnesie, verhoogde concentratie.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

2 normcategorieën: klinisch en niet-klinisch.

Instructies

In deze vragenlijst wordt u gevraagd aan te geven in welke mate bepaalde ervaringen op u van toepassing zijn.

De in de vragenlijst genoemde ervaringen kunnen zich voordoen als mensen onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen.

Het is de bedoeling om deze vragenlijst te beantwoorden m.b.t. uw toestand zonder gebruik van dergelijke middelen.

Wij vragen u om op de uitspraken te reageren door de antwoordoptie aan te vinken die het best bij u past.

Elk antwoord is goed, als het maar uw eigen mening weergeeft.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

63

Prijs:

gratis

bottom of page