top of page

EC - Effortful Control

Derryberry & Rothbart (1988, oorspr. versie), Hartman, Majdandžić en Rothbart (2007, Nedl. versie)

Doel

Meet de mate waarin men in staat is tot doelbewuste controle en planning

Schalen

3 subschalen: activatiecontrole, doelbewuste aandacht, inhibitorische controle.

Scores

Items worden beoordeeld op 8-puntenschaal (1-7; 0='nooit in die situatie geweest').
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Op de volgende bladzijden staan een aantal uitspraken die mensen kunnen gebruiken om zichzelf te beschrijven.

Leest u alstublieft elke uitspraak goed door en geeft u aan in hoeverre deze uitspraak op u van toepassing is, door de betreffende antwoordoptie aan te vinken.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Ieder mens is verschillend en het zijn juist die verschillen waarin we geïnteresseerd zijn.

Als u een vraag niet kunt beantwoorden omdat u nooit in die situatie bent geweest, vinkt u als antwoordoptie aan: 'nooit in die situatie geweest'.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

19

Prijs:

gratis

bottom of page