top of page

ECQ - Existential Concerns Questionnaire

van Bruggen, V. e.a. (2017)

Doel

Bevraagt hoe men zich verhoudt met de bekende existentiële uitdagingen (dood, zinloosheid, schuld, sociale isolatie en identiteit)

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op een 5-puntenschaal.
Totaalscore = som van alle itemscores.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog. Normcategorieën zijn gebaseerd op klinische populatie.

Instructies

De onderstaande stellingen gaan over ervaringen die mensen kunnen hebben. Probeer om stil te staan bij hoe vaak je een dergelijke ervaring hebt en markeer het vakje bij het antwoord dat meest klopt. Ter verduidelijking volgt een voorbeeld.
Ik pieker over mijn financiële situatie. o nooit o zelden o soms o vaak o altijd Wanneer je hier bijvoorbeeld vaak over piekert, markeer je ""vaak"". Pieker je nooit over je financiële situatie, dan markeer je ""nooit"". Het gaat in deze stelling over piekeren. Denk je bijvoorbeeld wel eens na over jouw financiële situatie, maar pieker je niet, markeer dan "nooit"".

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

22

Prijs:

gratis

bottom of page