top of page

ECR-R - Experiences in Close Relationships - Revised

Fraley et al (2000, oorspr. versie), Van de Houwen (Nedl. vertaling)

Doel

Brengt gehechtheidsdimensies in intieme relaties in kaart

Schalen

2 subschalen: gehechtheidsgerelateerde angst, gehechtheidsgerelateerde vermijding.

Scores

Items worden beoordeeld op een 7-puntenschaal (1=helemaal niet mee eens, 7=helemaal mee eens). Sommige items worden omgekeerd gescoord.Subschaalscores: gemiddelde van de betreffende itemscores per subschaal.

Normen

4 normcategorieën per subschaal: weinig vermijdend/angstig, gemiddeld vermijdend/angstig, sterk vermijdend/angstig, zeer sterk vermijdend/angstig. Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u zich voelt in emotioneel intieme relaties. We zijn geïnteresseerd in hoe u over het algemeen relaties ervaart, niet alleen in wat er in een huidige relatie gebeurt. Reageer op elke stelling door op de schaal aan te duiden in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

36

Prijs:

gratis

bottom of page