top of page

FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales

Olson & Gorall (2006, oorspr. versie), Wagenmakers & Beerling (Nedl. versie)

Doel

Brengt aanpassingsvermogen en mate van cohesie van gezin in kaart

Schalen

3 subschalen: cohesie, flexibiliteit, problematische gezinsstijlen (chaotisch, onthecht, rigide, verstikkend)

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën voor cohesie en flexibiliteit: enige, gemiddeld, veel.
5 normcategorieën voor problematische gezinsstijlen: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.

Instructies

Deze vragenlijst bevat een reeks uitspraken over het functioneren van gezinnen.

Vink telkens de antwoordmogelijkheid aan die het best JOUW GEZIN beschrijft.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

62

Prijs:

gratis

bottom of page