top of page

ISI - Insomnia Severity Index

Bastien, Vallières & Morin (2001)

Doel

Peilt naar slaapproblemen

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

4 normcategorieën: geen klinisch significante insomnia, subdrempel insomnia, klinische insomnia: matig ernstig, klinische insomnia: ernstig.
Normgroep: cliënten met insomnia.

Instructies

De vragen op de volgende pagina's gaan over hoe u uw slaap ervaart.  Om te antwoorden vinkt u de antwoordoptie die het best op u van toepassing is.

Geef de ernst van uw slaapproblemen in DE AFGELOPEN TWEE WEKEN aan:

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

7

Prijs:

gratis

bottom of page