top of page

Kidscreen - Kidscreen-27

The Kidscreen Europe Group (2006), Pabst Science Publisher. © The Kidscreen Group. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Doel

Bevraagt de kwaliteit van leven

Schalen

5 subschalen: fysiek welbevinden, psychisch welbevinden, relatie met ouders & autonomie, schoolomgeving, sociale steun & leeftijdsgenoten.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: niet-klinische groep jongeren (12-18 jaar).

Instructies

Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Graag willen we dat van je weten. Lees elke vraag goed door, maar denk er niet te lang over na. Kies het antwoord dat het best bij je past. Belangrijk: Dit is geen examen! Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is wel belangrijk dat je de vragenlijst helemaal en zo duidelijk mogelijk invult. Probeer bij het antwoorden aan DE AFGELOPEN WEEK te denken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

27

Prijs:

gratis

bottom of page