top of page

ORS - Outcome Rating Scale

Miller, S., Duncan, B. & Johnson, L. (2002)

Doel

Peilt naar 4 gebieden van functioneren: individueel functioneren, interpersoonlijke relaties, mate waarin men sociale rol kan vervullen & algemeen welbevinden.

Schalen

4 subschalen: Individueel functioneren (persoonlijk welbevinden), Relationeel functioneren (relaties met familie en intieme vrienden), Sociaal functioneren (werk, opleiding en sociale contacten), Algeheel functioneren (algemeen welbevinden).

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-100).Subschaalscore is de score op de betreffende subschaal.Totaalscore is de som van 4 subschaalscores.

Normen

Nederlandstalige klinische populatie (ambulante setting).

Instructies

HOE GAAT HET MET U? Hoe is het met u gegaan de afgelopen week of sinds afgelopen sessie - inclusief vandaag? Gebruik de schuifbalk. Hoe meer u de schuifbalk naar links verplaatst, hoe lager de score. Hoe meer u de schuifbalk naar rechts verplaatst, hoe hoger de score.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

4

Prijs:

gratis

bottom of page