top of page

PTGI-X - Posttraumatic Growth Inventory

Tedeschi et al (2017)

Doel

Gaat na in welke mate er sprake is van positieve veranderingen na confrontatie met erg stresserende en mogelijk traumatische gebeurtenissen

Schalen

5 subschalen: nieuwe mogelijkheden, persoonlijke sterkte, relatie met anderen, spirituele existentiële groei, waardering van het leven.

Scores

Items worden beoordeeld op een 6-puntenschaal (0-5).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.

Instructies

Op de volgende pagina's staan een aantal vragen die gaan over mogelijke veranderingen die je voelt bij jezelf, als gevolg van je ziekte.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

25

Prijs:

gratis

bottom of page