top of page

SMI - Schema Mode Inventory

Young et al (2007, oorspr. versie), Lobbestael e.a. (2010, Nederlandstalige versie)

Doel

Aanwezigheid van schemamodi in kaart brengen: verschillende cognitieve, emotionele en gedragsmatige toestandsbeelden waarin een persoon zich kan bevinden

Schalen

14 subschalen: Kwetsbare kind, Woedende kind, Razende kind, Impulsieve kind, Ongedisciplineerde kind, Blije kind, Willoze inschikkelijke, Onthechte beschermer, Onthechte zelfsusser, Zelfverheerlijker, Pester en aanvaller, Straffende ouder, Veeleisende ouder, Gezonde volwassene.

Scores

Items worden beoordeeld op een 6-puntenschaal. Geen totaalscore. Subschaalscores: gemiddelde van de betreffende itemscores per subschaal.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

Hieronder vindt u uitspraken die iemand zou kunnen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Lees elke uitspraak aandachtig en vink aan hoe vaak u zich erin herkent. Als u het niet zeker weet, baseer uw antwoord dan op wat u voelt, niet op wat u denkt dat waar is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

124

Prijs:

gratis

bottom of page