top of page

SRS - Session Rating Scale

Miller, S., Duncan, B. & Johnson, L. (2002)

Doel

Peilt naar 4 aspecten van het ervaren behandelcontact: kwaliteit van de therapeutische relatie, mate van overeenstemming in doelen, mate van overeenstemming in aanpak en werkwijze en een algehele beoordeling van de sessie.

Schalen

4 schalen: Relatie, Doelen en onderwerpen, Aanpak en/of werkwijze, Algeheel.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-100).
Subschaalscore is de score op de betreffende subschaal.
Totaalscore is de som van de 4 subschaalscores.

Normen

Nederlandstalige klinische populatie (ambulante setting).

Instructies

HOE VOND U DE BIJEENKOMST?
Gebruik de schuifbalk om aan te geven welke beschrijving het best past bij uw gevoel.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

4

Prijs:

gratis

bottom of page