top of page

SWLS - Satisfaction with Life Scale

Diener et al (1985)

Doel

Gaat tevredenheid in de huidige leefsituatie na

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op 7-puntenschaal (1-7). Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

2 normcategorieën: eerder tevreden tot zeer tevreden, eerder ontevreden tot zeer ontevreden. Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Hieronder vind je vijf uitspraken over tevredenheid met je leven, waar je mee akkoord of niet akkoord mee bent. Vind de antwoordoptie aan die momenteel het best past.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

5

Prijs:

gratis

bottom of page