top of page

TAS-20 - Toronto Alexithymia Schaal

Taylor et al (1985, oorspr. versie), Kooiman, Spinhoven & Trijsburg (2002, Nedl. versie)

Doel

Meet alexithymie

Schalen

3 subschalen: moeilijkheden met identificeren van gevoelens, moeilijkheden met beschrijven van gevoelens en extern georiënteerd denken.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

3 normcategorieën: geen alexithymie, mogelijk alexithymie, alexithymie.

Instructies

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken door de betreffende antwoordmogelijkheid aan te vinken.

U dient per uitspraak één antwoordmogelijkheid aan te vinken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

20

Prijs:

gratis

bottom of page