top of page

TPI - Therapeutic Presence Inventory

Geller, Greenberg & Watson (2010)

Doel

Bevraagt de therapeutische aanwezigheid tijdens de sessie

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op een 7-puntenschaal.
Totaalscore = som van alle itemscores.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

Sta even stil bij hoe je het samenzijn met je therapeut hebt ervaren tijdens de afgelopen sessie en beantwoord de vragen op de volgende pagina's. Beoordeel de ervaring die het meest doorwoog voor u tijdens deze sessie.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

3

Prijs:

gratis

bottom of page