top of page

VVI - Vragenlijst Voorbereiding Intake

Groepspraktijk Naiade (2011)

Doel

Voorafgaandelijke informatie verzamelen omtrent hulpvraag, therapieverwachting, aanmeldingsproblemen en algemeen functioneren

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Open vragen met vrije invulvelden.

Normen

Niet van toepassing.

Instructies

Deze vragenlijst is een voorbereiding op het intakegesprek bij je hulpverlener.De vragen gaan over je hulpvraag en je verwachting omtrent therapie.Ook je zorgen, moeilijkheden en andere belangrijke levensaspecten komen aan bod.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

9

Prijs:

gratis

bottom of page