top of page

WAV-12 - Werkalliantievragenlijst

Hatcher & Gillaspy (2006, oorspr. versie), Stinckens e.a. (2009, Nedl. versie)

Doel

Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact

Schalen

2 subschalen: contactschaal (emotionele band), contractschaal (overeenstemming over doelen en taken).

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

4 normcategorieën: problematisch, mogelijk problematisch, goed, uitstekend.
Normgroep: cliënten in ambulante en residentiële behandeling.

Instructies

Op de volgende pagina’s worden een aantal omschrijvingen gegeven over de wijzen waarop mensen kunnen denken of voelen omtrent de relatie met hun hulpverlener.

Onder elke uitspraak bevinden zich vijf mogelijkheden om te antwoorden: 1) Zelden of nooit 2) Soms 3) Dikwijls 4) Zeer vaak 5) Altijd Indien de uitspraak aangeeft hoe je je altijd voelt (of hoe je altijd denkt) omtrent de relatie met je hulpverlener, vink je de antwoordmogelijkheid ALTIJD aan.

Als ze zelden of nooit van toepassing is, vink je de antwoordmogelijkheid ZELDEN OF NOOIT aan.

Gebruik de alternatieven tussenin om de variaties tussen deze extremen te beschrijven.

Werk snel: wij wensen jouw eerste indrukken na te gaan.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

12

Prijs:

gratis

bottom of page